Tid til at være, tid til at næres…

Posted by on February 13, 2016

Tid til at være, tid til at næres…

I disse dage tænker jeg meget over tid, og på hvordan jeg bruger den. Jeg tænker på, om jeg sætter tid nok af til bare at være, i stedet for at gøre. Jeg tænker på nødvendigheden af balance.

Når jeg taler med folk om dette, er min oplevelse ofte, at mange har lignende overvejelser, og at mange føler sig så fyldte, af alt det der skal nås og opnås i tilværelsen, at det stresser og udmatter.

Mange længes efter mere tid, mere ro, mere nærvær – mere væren.

Mange af disse mennesker, mig selv inklusive, har høje forventninger til sig selv, og til hvad de skal give, yde og opnå i tilværelsen.

De høje forventninger og de mange mål vi sætter for os selv, er en kolossal drivkraft, men i vores bestræbelser på at nå et andet sted hen i det indre eller i det ydre, dræner vi til tider os selv for energi. Hvis vi ikke giver os selv mulighed for at finde en balance mellem aktivitet og hvile, risikerer vi, at det vi håber at opnå, blot bevæger sig endnu længere udenfor vores rækkevidde.

”Life is a balance between rest and movement” – Osho

Vigtigheden af balance ser vi også i yogaen; mellem stillingerne har vi pauserne, og efter en fuld sekvens af stillinger lægger vi os i Savasana til en afspænding, så al den indre og ydre bevægelse kan blive fordøjet og bearbejdet, og dermed falde på plads i krop og sind.

Den balance er lige så vigtig udenfor yogamåtten; indre og ydre bevægelse skal have lov at bundfælde sig, så den kan nære og udvikle, i stedet for at dræne og stresse.

Min egen tilværelse har i de sidste par år budt på mange store forandringer på både de ydre og de indre linjer. Der har derfor været meget mere bevægelse, end der har været hvile – den gode balance mellem de to ting har manglet.

Balancen skal genoprettes, og derfor er min intention at være meget mere til stede lige hér og nu.

Jeg vil tillade mig selv at bruge mere tid på ingenting, jeg vil lidt oftere ligge i en restorativ yogastilling, jeg vil bruge oceaner af tid på at betragte min kats åndedræt, når den sover, jeg vil svælge i hyggelige bøger, jeg vil drikke min the med nærvær, og jeg vil sidde på caféer og på bænke i parker uden at tage mobilen frem…

Jeg vil give mig selv tid til at være og til at næres.

For dig, som læser dette, ønsker jeg dig muligheden for at gøre de ting, der bidrager til at opretholde balancen mellem bevægelse og hvile i både det indre og i det ydre.

Namasté,

Pia